Anders i skolan

Övningen är skapad 2020-02-05 av Fridtjuv. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • à l'école i skolan
  • Salut! Hej!
  • ça va? hur är det?
  • qu'est-ce que tu as fait hier? vad gjorde du igår?
  • rien de spécial inget särskilt
  • j'ai fait du sport jag sportade
  • je veux être ton ami jag vill vara din vän
  • qu'est-ce que tu fais ici? vad gör du här?
  • je suis à Paris jag är i Paris
  • pour apprendre la langue för att lära mig språket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anders-i-skolan.9616793.html

Dela