Anatomiska termer 1

Övningen är skapad 2021-01-28 av PtNea. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ursprung u, muskelns ursprung från skelett
 • fäste f, muskelns fäste på skelett
 • ryggad spina/columna
 • kota, ryggradens kota vartebrae
 • kam crista
 • ojämn yta tuberositas
 • huvud caput
 • vinkel angulus
 • kant margo
 • liten knöl/tubercele tuberculum
 • kropp corpus
 • utskott processus
 • led articulatio, art
 • lång longus
 • kort brevis
 • stor magnus
 • stramt bindvävsstråk i ländrygg fascia toracolumbalis
 • stramt binsvävsstråk i armvecket bicep aponcurosen
 • stramt binsvävsstråk löpandes medialt från bröstben till pubis rectusskidan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomiska-termer-1.10223951.html

Dela