Anatomisk ordbok - Respiration

Övningen är skapad 2018-12-13 av Andy_Pandy. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Stämbanden och epiglottis finns i detta område Larynx
 • Ett ben som sitter ovanför cartilago thyroidea (som sitter över larynx) Os hyoideum
 • Skyddar adamsäpplet. Det största brosket som löper längs trachea. Cartilago thyroidea
 • Det enda brosk runt trachean som är en fullständig cirkel. Cartilago cricoidea
 • Då luften och maten delar passage delas det upp i matstrupen och i Trachea (Svara på latin).
 • Näsa Nasus
 • Näshålan Cavitas nasalis
 • Området mellan svalget och luftstrupen Pharynx
 • Övre delen av svalget, bakom näsan. Nasopharynx
 • Mellersta delen av svalget. Sträcker sig från gomsegel till struplocket (epiglottis) Oropharynx
 • Nedre delen av pharynx (svalget). Sträcker sig från struplocket (epiglottis) till uppdelningen till larynx och esofagus. Laryngopharynx
 • Organ med subenheterna Supraglottis, Glottis och subglottis. Larynx
 • Struplocket Epiglottis
 • Bihålor Sinus paranasales
 • Den största bihålan (Finns då symmetriska) Sinus maxillaris
 • Bihåla som sitter bakom ögat, långt in. Sinus sphenoidalis
 • Ben i näsan. Delar upp näsan i fyra luftvägar med tre ben Nasal conchae
 • För vare benhylla (Concha nasale) så finns ett hålutrymme. Samlingsnamn för dessa tre hålutrymmen Meatus nasalis
 • Två öppningar som avslutar Cavitas nasalis (Översättning: Trattar) Choanae
 • Skiljeväggen i näsan Septum nasale
 • Förbindelse mellan struphuvud (larynx) och avdelningen till bronchi principales Trachea
 • Första fördelningen av trachea (luftstrupen) ger upphov till två luftvägar Bronchi principales . :)
 • Pulmo Lunga
 • Höger lunga har tre lober, vänster har två lober. Bronchi principales fördelar sig till luftvägar som leder till var sin lob. Namn? Bronchi lobares
 • Ytterligare avgreningar från bronchi lobares Bronchi segmentales
 • Bronkioler Bronchioli
 • Revben Os costales
 • Brosket som håller samman bröstkorgens (thorax) framsida Cartilago costalis
 • Nyckelben Clavicula
 • Ryggrad Columna vertebralis
 • Lunga Pulmo
 • Den sida av lungan som riktar mot diaphragman Facies diaphragmatica
 • Lungans sida mot revbenen Facies costalis
 • Lungans sida mot hjärtat (inåt) Facies medialis
 • Lungans spets Apex
 • Lungans lägst belägna punkt (stående) Bas
 • Där blodkärlen passerar genom lungorna Hilum pulmonalis
 • Lungsäck. Består av två lager, som sitter tätt itill varandra pga undertryck Pleura
 • Yttersta hinnan på lungsäcken Lamina parietalis
 • Vätskefyllda hålrummet mellan de två lagrena som lungsäcken består av Cavitas pleuralis
 • Den inre hinnan i lungsäcken Lamina visceralis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomisk-ordbok-respiration.8763382.html

Dela