Anatomi urinorganen

Övningen är skapad 2019-03-03 av Natalie90. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uvi urinvägsinfektion
 • cystit blåskatarr
 • bakteriuri förkomst av bakterier i urinen
 • residualurin resturin i blåsan efter tömning
 • KAD kvarliggande kateter
 • ödem vätskebildning
 • hematuri blod i urinen
 • uremi urinförgiftning
 • cystoskopi undersökning av urinblåsan med optiskt instrument
 • proteinuri protein eller äggvita i urinen
 • njurcysta sjuklig blåsa i njuren
 • njurinsufficiens bristande njurfunktion
 • kreatinin slutprodukt som frigörs vid muskelarbete
 • PD peritonealdialys påsdialys, dialysbehandling där bukhinnan används som membran
 • hemodialys bloddialys. blodet renas utanför kroppen
 • miktion urinblåsetömning
 • stressinkontinens urinkontinens vid förhöjt blodtryck. ex vid hosta eller nysning
 • urografi kontraströntgenundersökning av urinvägarna
 • TUR-P förstorad prostata
 • franzenbiopsi prostatabiopsi
 • PSA prostataspecifikt antigen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-urinorganen.8932794.html

Dela

Annonser