Anatomi - Respirationssystemet

Övningen är skapad 2019-06-09 av lolloesk. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • andning respiration
 • näsan/näshålan cavum nasi
 • bihålorna sinus paranasales
 • svalg pharynx
 • struphuvud larynx
 • struplocket epiglottis
 • luftstrupe trachea
 • luftrör bronchi
 • näskiljeväggen vomer
 • flimmerhår cilier
 • näsmusslorna concha nasalis
 • halsmandlar tonsiller
 • luftstrupens två delade luftrör bronker
 • lungblåsor alveoler
 • mindre bronkioler bronchiolus
 • lungor pulmones
 • lungsäckarna pleura
 • inandning inspiration
 • utandning exspiration
 • andningsmuskel i mällangärdet diafragman
 • revbensmusklerna intercostales
 • för lågt pH gör kroppen sur acidos
 • för högt pH gör kroppen basiskt alkalos

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-respirationssystemet.9098843.html

Dela