Anatomi 1 veterinärprogrammet 2019

Övningen är skapad 2019-09-11 av allisbralliss. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nasus nos
 • cavum nasi näshåla
 • larynx struphuvud
 • trachea luftstrupe
 • cavum thoracis brösthåla
 • diaphragma diafragma
 • pulmones lungor
 • cor hjärta
 • vas kärl
 • arteria artär
 • vas capillares kapillärer
 • vas lymphaticum lymfkärl
 • lymphonodus lymfknuta
 • lien mjälte
 • thymus brässen
 • dentes tänder
 • lingua tunga
 • glandula körtel
 • pharynx svalg
 • esophagus foderstrupe
 • ventriculus magsäck
 • intestinum tarm
 • intestinum tenue tunntarm
 • Canalis analis analkanal
 • hepar lever
 • pancreas bukspottskörtel
 • ren njure
 • vesica urinaria urinblåsa
 • ovarium äggstock
 • tuba uterina äggledare
 • uterus livmoder
 • vagina slida
 • vulva blygd
 • mamma mjölkkörtel
 • testis testikel
 • epididymis bitestikel
 • funiculus spermaticus sädessträng
 • Canalis inguinalis ljumskkanal
 • glandulae genitales accessoriae accessoriska könskörtlar
 • preputium förhud
 • penis penis
 • hypophysis hypofys
 • glandula pinealis tallkottskörtel
 • glandula thyroidea sköldkörtel
 • glandulae parathyroideae bisköldkörtlar
 • glandula suprarenalis binjure
 • pancreas bukspottskörtel
 • cerebrum storhjärna
 • diencephalon mellanhjärna
 • mesencephalon mitthjärnan
 • pons brygga
 • medulla oblongata förlängda märgen
 • cerebellum lillhjärnan
 • medulla spinalis ryggmärg
 • liquor cerebrospinalis cerebrospinalvätska
 • meninges hjärnhinnor
 • bulbus oculi ögonglob
 • apparatur lacramalis tårvätskeapparaten
 • truncus bålen
 • organum olfactus luktsinnet
 • organum gustus smaksinnet
 • thorax bröstkorg
 • costae revben
 • sternum bröstben
 • pelvis bäcken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-1-veterinarprogrammet-2019.9219182.html

Dela

Annonser