Amor y amistad Unidad 4a

Övningen är skapad 2015-03-04 av teresaporfavor. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • amistad vänskap
 • guardería förskola
 • vecino granne
 • finca bondgård
 • alegre glad
 • realmente verkligen
 • gemela tvillingsyster
 • compartir dela
 • mirada blick
 • ya redan
 • pareja partner
 • dudar tvivla
 • aburrido tråkig
 • describir beskriva
 • a lo mejor kanske
 • carisma karisma
 • misterio mysterium
 • principe prins
 • princesa prinsessa
 • cariñoso kärleksfull
 • sensible känslig
 • revista veckotidning
 • atracción attraktion
 • valer vara värd
 • chispa gnista
 • mover röra sig
 • existir existera
 • quedar bli kvar
 • apoyar stödja
 • valioso värdefull
 • felicidad lycka
 • fugaz flyktig
 • amar älska
 • querer tycka om
 • enamorarse förälska sig
 • detestar avsky
 • odiar hata
 • celos svartsjuka
 • romper con göra slutn med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amor-y-amistad-unidad-4a.4360127.html

Dela