Amigos 3 capítulo 2

Övningen är skapad 2018-08-30 av teresaporfavor. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pasar tillbringa
 • el fin de semana helg
 • van de går
 • a ver för att se
 • vamos a vi ska
 • no sé jag vet inte
 • la película film
 • echan de visar
 • sobre om
 • me gustaría jag skulle vilja
 • ¿Dónde está? Var ligger den?
 • pregunta a frågar
 • oiga, por favor ursäkta
 • dígame vad kan jag hjälpa till med
 • ¿sabe usted? vet Ni?
 • cerca nära
 • vais ni går
 • por esta calle den här gatan fram
 • hasta ända fram till
 • dobláis ni svänger
 • a la derecha till höger
 • todo recto rakt fram
 • a la izquierda till vänster
 • ya está så är ni framme
 • a ver okej, få se
 • después sedan
 • doblamos vi svänger
 • ¿Es así? Är det så?
 • de nada ingen orsak

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-3-capitulo-2.5444721.html

Dela

Annonser