Amigos 2 capítulo 3

Övningen är skapad 2018-10-15 av teresaporfavor. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hablo jag talar
 • hablas du talar
 • estudio jag studerar
 • tengo jag har
 • tienes du har
 • soy jag är
 • eres du är
 • me llamo jag heter
 • te llamas du heter
 • ¿No eres española verdad? Du är inte spanjorska eller hur?
 • está de vacaciones är på semester
 • en la piscina vid poolen
 • ahora nu
 • quiere hon vill
 • tomar el sol sola
 • perdón ursäkta
 • la tumbona solstolen
 • libre ledig
 • ja
 • claro självklart
 • ¡Qué calor! Vilken värme!
 • hace 35 grados det är 35 grader
 • ¡Hombre! Oj då! Det var värst!
 • una ciudad en stad
 • sur söder
 • la ciudad de Ibra Ibras stad
 • ¿de dónde eres? var är du ifrån?
 • norte norr
 • pero men
 • por qué varför
 • español spanska
 • porque eftersom
 • la escuela skolan
 • clase lektion
 • tres veces tre gånger
 • a la semana i veckan
 • otras andra
 • idiomas språk
 • también också
 • inglés engelska
 • francés franska
 • francesa fransyska
 • estás du är
 • toda la semana hela veckan
 • ¡Como yo! Som jag!
 • ¿cómo te llamas? vad heter du?
 • quieres du vill
 • nadar simma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-2-capitulo-3.8579886.html

Dela