Amigos 2 capítulo 12,1

Övningen är skapad 2019-04-29 av teresaporfavor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • estar att vara
 • estoy jag är
 • estás du är
 • está han, hon, den, det är
 • estamos vi är
 • estáis ni är
 • están de är
 • resfriado, a förkyld
 • enamorado, a förälskad
 • cansado, a trött
 • solo, a ensam
 • seguro, a säker
 • Felipe lleva un diario. Felipe för dagbok.
 • escribe han skriver
 • portátil bärbar dator
 • miércoles onsdag
 • donde där
 • papá pappa
 • todo el día hela dagen
 • ¡Qué mala suerte tengo! Vilken otur jag har!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-2-capitulo-12-1.9050084.html

Dela