AMIGOS 1, KAP 10 A

Övningen är skapad 2019-02-07 av Edasp. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • el día dagen
  • la semana veckan
  • el fin de semana helgen
  • lunes måndag
  • martes tisdag
  • miércoles onsdag
  • jueves torsdag
  • viernes fredag
  • sábado lördag
  • domingo söndag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-1-kap-10-a.8880755.html

Dela