Amigos 1 capítulo 3

Övningen är skapad 2018-09-04 av teresaporfavor. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • número nummer, siffra
 • cero noll
 • uno ett
 • dos två
 • tres tre
 • cuatro fyra
 • cinco fem
 • seis sex
 • siete sju
 • ocho åtta
 • nueve nio
 • diez tio
 • uno más uno son dos ett plus ett är två

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-1-capitulo-3.8349968.html

Dela

Annonser