Amigos 1 capítulo 11 los números 21-30

Övningen är skapad 2015-11-26 av teresaporfavor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • veintiuno 21
  • veintidós 22
  • veintitrés 23
  • veinticuatro 24
  • veinticinco 25
  • veintiséis 26
  • veintisiete 27
  • veintiocho 28
  • veintinueve 29
  • treinta 30

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigos-1-capitulo-11-los-numeros-21-30.5456046.html

Dela