Alors Parle - La Politesse (Artighet)

Övningen är skapad 2019-10-07 av Bonjour_Les_Amis. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bonsoir Good evening
 • Bonjour Good morning, hello
 • Monsieur used when speaking to men
 • Madame Used when speaking to women
 • Mademoiselle Used when speaking to younger females
 • s'il vous plaît please (formal)
 • s'il te plaît please (informal)
 • Bonne journée Have a good day (before 18:00)
 • Bonne soirée Have a good evening (after 18:00)
 • Je voudrais I would like
 • un bouquet de fleurs a bouquet of flowers
 • J'aime I like
 • Merci beaucoup Thank you very much
 • Enchanté Pleased to meet you
 • Je peux vous aider? Can I help you?
 • C'est délicieux It's delicious
 • ravi(e) de faire ta/votre connaissance delighted to meet you
 • Avec plaisir With pleasure (gärna)
 • De rien. You're welcome.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alors-parle-la-politesse-artighet.9335616.html

Dela