Allt möjligt (C-ord)

Övningen är skapad 2018-09-29 av JessicasaurusRex. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • auris öra
 • caecum blindtarm
 • dyspnoea andnöd
 • pleura lungsäck
 • neurosis nervlidande, neuros
 • ileus tarmhinder
 • peritoneum bukhinna
 • deltoideus hör till den deltaformiga t.ex. muskeln (triangelformad muskel på överarmen)
 • anaemia blodbrist
 • haemorrhagia blödning
 • appendectomia borttagande av blindtarmsbihanget
 • tracheotomia snitt i luftstrupen
 • caput huvud
 • corpus kropp
 • cubitus armbåge
 • vesica blåsa
 • fractura benbrott
 • acetum ättika
 • acidum syra
 • cella kammare
 • cerebrum hjärna, storhjärna
 • cilia ögonlockshår (plural)
 • accomodatio avståndsinställning i ögat
 • occlusio tillslutning
 • saccus säck
 • occiput bakhuvud
 • sacci säckar
 • streptococcus kedjekock, -bacill
 • streptococci kedjekocker, -baciller
 • concha mussla
 • chronicus långvarig, bestående, kronisk
 • brachium arm
 • bronchitis luftrörsinflammation
 • chirurgia handarbete, hantverk, kirurgi
 • cheil läpp
 • cheir hand
 • chiasma kors

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allt-mojligt-c-ord.8366122.html

Dela

Annonser