allmän retorik

Övningen är skapad 2019-10-09 av Antonia_. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Anafor Flera meningar i rad använder samma ord
 • Epifor Samma ord upprepas i slutet av meningen
 • Klimax-stegringen Upprepningar ökar intensiteten i talet
 • Asyndeton Uteslutning av bindeord, ökar tempot
 • Alitteration Flera ord i en mening börjar på samma bokstav
 • Epifras Genom att lägga in en avslutande mening med stor tyngs stärker man argumentationen
 • Antites En motsats
 • Kiasm Två tankeled spegelvänds
 • Metafor Man byter ut ett eller flera ord mot en bild
 • Liknelse Förklarar med hjälp av något påminnande- dina ögon ser ut som eldar
 • Allegori En hel metaforisk berättelse
 • Fempunktsplanens punkter Inventio, Disposito, Elocutio, Memoria, Actio
 • Inventio Att komma på vad man ska säga
 • Dispositio Att ordna de ideer som man kommit på (disposition)
 • Elocutio Att klä talet i en språklig dräkt
 • Memoria Att fästa talet i minnet
 • Actio Att framföra talet
 • Ethos Trovärdighet
 • Logos Fakta/förnuft
 • Pathos Känslor
 • Stilens fyra dygder Korrekthet och renhet, klarhet, utsmyckning, anpassning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allman-retorik.9351493.html

Dela

Annonser