Annonser


Allmän patologi 2

Övningen är skapad 2019-01-10 av Fridaacaarlsson. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • echymoser fokala blödningar, ca 1-3cm stora
 • emboli främmande material i kärl (ofta koagel/ del av tromb) blockerar blodflödet
 • empyem ackumulation av var i en kroppshåla
 • epistaxis näsblod
 • erosion ytlig epitelskada i hud/ slemhinna som ej går igenom basalmembranet
 • etiologi sjukdomsorsak
 • exsudat proteinrik, ofta cellrik vätska
 • fibrinös ett högt fibrininnehåll
 • fibros deposition av kollagen bindväv i organ eller vävnad
 • flegmon varbildande icke avgränsad inflammation i vävnad
 • fraktur benbrott
 • functio laesa nedsatt funktion
 • granulationsvävnad ersättningsvävnad karakteriserad av fibroblaster, kollagen bindväv samt angigenes
 • granulom en typ av kronisk inflammatorisk reaktion som domineras av makrofager och karaktäriseras av sin organisation
 • hematom extravaskulär blodansamling i vävnaden
 • hemoperikard blod i hjärtsäcken
 • hemostas blodstillning'
 • hemothorax blod i brösthålan
 • hereditär ärftlig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allman-patologi-2.8779096.html

Dela