Allmän kemi

Övningen är skapad 2020-03-12 av elinkragge. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • saltsyra (stark syra) HCl
 • salpetersyra (stark syra) HNO₃
 • svavelsyra (stark syra) H₂SO₄
 • överklorsyra (stark syra) HClO₄
 • klorid Cl⁻
 • bormid Br⁻
 • jodid I⁻
 • nitrat NO₃⁻
 • vätesulfat HSO₄⁻
 • sulfat SO₄²⁻
 • perklorat ClO₄⁻
 • kolsyra (svag syra) H₂CO₃
 • karbonat CO₃²⁻
 • fosforsyra (svag syra) H₃PO₄
 • fosfat PO₄³⁻
 • myrsyra (svag syra) HCOOH
 • formiat HCOO⁻
 • ättiksyra (svag syra) CH₃COOH
 • acetat CH₃COO⁻
 • Starka baser, Grupp 1 MOH
 • Starka baser, grupp 2 M(OH)₂
 • ammoniak (svag bas) NH₃
 • korresponderande syra till ammoniak (ammonium) NH₄⁺

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allman-kemi.9692756.html

Dela