Allmän kemi 1

Övningen är skapad 2017-08-31 av rebhal. Antal frågor: 34.

Beskrivning av övningen: Vanliga joners trivialnamn
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NH₄⁺ ammoniumjon
 • Hg₂²⁺ Kvicksilver(I)jon
 • OH⁻ hydroxidjon
 • HS⁻ vätesulfidjon
 • HCO₃²⁻ vätekarbonatjon
 • S₂O₃²⁻ tiosulfatjon
 • S₄O₆²⁻ tetrationatjon
 • CN⁻ cyanidjon
 • SCN⁻ tiocyanidjon
 • I₃⁻ trijodidjon
 • NO₂⁻ nitritjon
 • NO₃⁻ nitratjon
 • SO₃²⁻ sulfitjon
 • SO₄²⁻ sulfatjon
 • ClO⁻ hypokloritjon
 • ClO₂⁻ kloritjon
 • ClO₃⁻ kloratjon
 • ClO₄⁻ perkloratjon
 • CO₃²⁻ karbonatjon
 • CrO₄²⁻ kromatjon
 • Cr₂O₇²⁻ dikromatjon
 • MnO₄⁻ permanganatjon
 • PO₄³⁻ fosfatjon
 • NH₄⁺ ammoniumjon
 • C₂O₄²⁻ oxalatjon
 • S₂O₃²⁻ tiosulfatjon
 • S₄O₆²⁻ tetrationatjon
 • I₃⁻ trijodidjon
 • Hg₂²⁺ Hg(I)jon
 • AsO₄³⁻ arsenatjon
 • OCN⁻ cyanatjon
 • CN⁻ cyanidjon
 • H₃AsO₄ arseniksyra
 • H₃AsO₃ arseniksyrlighet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/allman-kemi-1.7419237.html

Dela