Alla stazione

Övningen är skapad 2017-10-10 av Tunkan123. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stationen la stazione
 • på stationen i Assisi alla stazione di Assisi
 • vi går andiamo
 • allora
 • ögonblick momento
 • ryggsäcken lo zaino
 • röd rosso
 • från Stockholm di Stoccolma
 • med con
 • pengarna i soldi
 • ID-kort i documenti
 • polisen la polizia
 • de pratar parlano
 • polisman poliziotto
 • jag hittar trovo
 • er (börjar på il) il suo
 • på tåget sul treno
 • jag tror det credo di sì
 • förtvivlad disperato
 • lugn bara su, su
 • vi tar hand om det här sistemiamo le cose
 • färg colore
 • vilken färg är di che colore è
 • minuter minuti
 • kommer arriva
 • er (börjar på v) vostro
 • den var era
 • duktig (feminin) brava
 • söt (feminin) carina
 • intelligent intelligente
 • jag bjuder dig på ti offro
 • unge man giovanotto
 • åtminstone almeno
 • middag cena
 • här är ecco
 • de finns (plural) ci sono
 • självklart certo
 • med tur fortunato
 • verkligen davvero
 • det är bra va bene

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-stazione.7632094.html

Dela