All that glitters

Övningen är skapad 2017-10-03 av CeciliaKoala. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • shutter a part of a camera that opens for a very short time to let the picture in
 • fraction a very small amount
 • deceive fool
 • anticipation a feeling of excitement because something good is going to happen
 • crucial very important
 • animated a movie made by drawing a series of pictures
 • subconsciously feelings that you don't always realize you have
 • cart a vehicle pulled by a horse
 • recurring happening repeatedly
 • peddler street seller
 • inhaler a small plastic tube with medicine that you breathe in
 • cartridge a small tube with explosives and a bullet for a gun
 • junction crossroads
 • rag a piece of cloth
 • motionless not moving
 • undetected not seen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/all-that-glitters.7632343.html

Dela