Alkaner

Övningen är skapad 2014-11-27 av Lisawolf. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • CH4 Metan
  • C2H6 Etan
  • C3H8 propan
  • C4H10 butan
  • C5H12 Pentan
  • C6H14 Hexan
  • C7H16 Heptan
  • C8H18 Oktan
  • C9H20 Nonan
  • C10H22 Dekan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alkaner.4085855.html

Dela

Annonser