Alfa veckans ord Martina v.16

Övningen är skapad 2020-04-02 av hejhejklassen. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Det skedde ett skeppsbrott ute till havs.
 • Man sände ut krigsskepp för att kriga på haven.
 • Långskeppens lastutrymmen kunde vara olika stora.
 • Vikingarna satt på roddarbänkar i långskeppen.
 • Husfrun lagade maten i en järnkittel över öppen eld.
 • Att byn hade bra jordbruksmark var jätteviktigt.
 • Runt byn hade man byggt en träpalissad för att skydda folket.
 • På havet kunde man ibland möta fiendeskepp
 • Vikingarna trodde på asatrons skapelseberättelse
 • Freja var en kärleksgudinna
 • Vad kallas det när ett skepp går under? Skeppsbrott
 • Vad kallas ett skepp man skickar ut i krig? Krigsskepp
 • Det utrymme under båtdäcket där man samlar olika varor kallas...? Lastutrymme
 • Vad kallades det man satt på i ett långskepp? Roddarbänkar
 • Maten lagades över öppen eld i en...? Järnkittel
 • Marken där man odlade grödor kallades...? Jordbruksmark
 • Vikingarna byggde murar av träpålar som kallades för...? Träpalissad
 • Vad kallade man krigsskepp som kom från andra byar? Fiendeskepp
 • Ask och Embla var de första människorna på jorden enligt asatrons....? Skapelseberättelse
 • Freja var en gudinna man kunde be till för att få god skörd eller många barn, vilken sorts gudinna var hon? Kärleksgudinna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alfa-veckans-ord-martina-v-16.9722264.html

Dela