Akutsjukvårdsprov 11/10-2019

Övningen är skapad 2019-10-09 av foooerforever0101. Antal frågor: 89.
Välj frågor (89)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Stora kroppspulsådern Aorta
 • Övre hålvenen Vena Cava Superior
 • Nedre hålvenen Vena Cava Inferior
 • Fickklaff (V.K -> aorta) Aortaklaffen, Valva Aortae
 • Fickklaff ( H.K -> lungartär) Pulmonalisklaffen, Valva Trunci Pulmonalis
 • Segelklaff (V.F -> V.K) Mitralisklaffen, Biscuspidalis
 • Segelklaff (H.F -> H.K) Trikuspidalisklaffen, Valva Tricuspidalis
 • Höger Förmak Dexter Atrium
 • Vänster Förmak Sinister Atrium
 • Höger Kammare Dexter Ventrikel
 • Vänster Kammare Sinister Ventrikel
 • Lungartär Truncus Pulmonalis
 • Muskelvägg Myokardiet
 • Lungven Venae Pulmonales
 • Skiljevägg Septum
 • Hjärta Cor
 • Lungor Pulm
 • Högt värde Systoliskt Värde
 • Lågt värde Diastoliskt Värde
 • Normalt bltr 120-140/60-80 mmHg
 • mmHg Millimeter Kvicksilver
 • sammandragningar (hjärtat) Puls
 • Normal puls 60-80 slag/min
 • Handleden Articulatio Radiocarpea
 • Halsen Collum
 • Röda blodkroppar Erytrocyter
 • Syret binds till detta i blodet Hemoglobin, HB
 • Vita blodkroppar Leukocyter
 • Blodplättar Trombocyter
 • Artärer Syrerikt
 • Vener Syrefattigt
 • Kapillärer Utbyte Av Syre
 • blodkärlens typ + storlektsordning Artärer, Arterioler, Kapillärer, Venoler, Vener
 • Kärlkramp Angina Pectoris
 • Ådersförkalkning Ateroskleros
 • Hjärtsjukdomar som orsakar syrebrist Ischemiska Hjärtsjukdomar
 • Töjer ut blodkärlen vid ateroskleros mm. Ballongdilatation
 • Ring som kan sättas i ett blodkärl för att hålla det vidgat Stentinlägg, PTCA
 • Ven från vaden, koppla förbli proppen By-pass Operation
 • Hjärtinfarkt Myokardiell infarkt
 • Blåaktiga naglar, fingrar och läppar Cyanos
 • Sjukdomshistoria Anamnes
 • För att kartlägga blodkärlen i ett organ Angiografi
 • slaggprodukt i blodet som uppkommer när hjärtat dör S-Troponin
 • Smärtstillande Analgetika
 • Propplösare Trombolys
 • Hjärtmusklen dör Nekros
 • EKG bröstet 6 Bröstavdelningar
 • EKG armar och ben 4 Extremitetsavdelningar
 • Bröstavdelningar 1 4:e Intercostalrummet, Dexter
 • Bröstavledningar 2 4:e Intercostalrummet, Sinister
 • Bröstavledningar 3 På 5:e Costa, Sinister
 • Bröstavledningar 4 5:e Intercostalrummet, Sinister
 • Bröstavledningar 5 6:e Intercostalrummet, Sinister
 • Bröstavledningar 6 6:e Intercostalrummet, Sinister Armhålla
 • Extremitetsavledning gul Sinister Arm
 • Extremitetsavledning Grön Sinister Ben
 • Extremitetsavledningar Svart Dexter Arm
 • Extremitetsavledning Röd Dexter Ben
 • Vänster Sinister
 • Höger Dexter
 • Färgmedel vid Angiografi Kontrast
 • Hur något är uppbyggt Anatomi
 • Blåmärke Hematom
 • Neder del av ändan Ändans Laterala Del
 • Hjärtrytmrubbning För Snabbt, För Långsammt Eller Oregelbundet
 • Hjärtat slår snabbt, hög puls Takykardi
 • Hjärtat slår långsamt, låg puls Bradykardi
 • Hjärtrytmrubbningar Arytmier
 • Förmaksflimmer FF
 • Högt blodtryck Hypertoni
 • Lågt blodtryck Hypotoni
 • Något som alltid finns, oftast att man föds med det. Kroniskt
 • Anfall, oregelbundet Paroxymalt
 • Hjärtstärkande läkemedel Digitalis/Digoxin
 • Elstötar Elkonvetering
 • NEWS National Early Warning Scale
 • Syresättning Saturation
 • Hjärtinkompensation Corinkop
 • Höger kammare pumpar inte ut till lungorna Högerkammarsvikt, Stora Kretsloppet
 • Vänster kammare pumpar inte ut i kroppen Vänsterkammarsvikt, Lilla Kretsloppet
 • Vätska i levern Ascites
 • Vätska i benen Ödem
 • Vätska i lungorna Lungödem
 • Lungblåsor Alveoler
 • Urindrivande/Vätskedrivande Diuretika
 • Maskin som trycker ner luft i alveolerna (pressar tillbaka vätska) CPAP
 • Ingen elektrisk aktivitet i hjärtat Asystoli
 • Ej räddas vid hjärtstillestånd 0HLR

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/akutsjukvardsprov-11-10-2019.9351526.html

Dela