ÅK6 W11

Övningen är skapad 2019-03-09 av Anddob. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mehrere flera
  • schon redan
  • plötzlich plötsligt
  • nur bara
  • immer alltid
  • suchen leta efter
  • leihen låna
  • brauchen behöva
  • fragen fråga
  • antworten svara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak6-w11.8951037.html

Dela