Åk 6 kap 3 Gracias

Övningen är skapad 2018-09-15 av MsCarrasquilla12. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tengo jag är
 • Años år
 • ¿Qué tal? hur är det?
 • Bien bra
 • Muy mycket
 • ¿Cómo te llamas? vad heter du?
 • ¿Cuántos? hur många?
 • tienes är du
 • Yo jag
 • También också
 • Adiós adjö
 • Hasta luego hej då
 • uno ett
 • dos två
 • tres tre
 • fyra cuatro
 • fem cinco
 • seis sex
 • siete sju
 • ocho åtta
 • nueve nio
 • diez tio
 • once elva
 • doce tolv
 • trece tretton

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-6-kap-3-gracias.8429028.html

Dela