Åk 6 Carols at Christmas nivå 1

Övningen är skapad 2019-12-02 av Larare_57. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • enjoy tycka om
 • mince pie köttfärspaj
 • lead led
 • simple enkel
 • priest präst
 • holy helig
 • yon där borta
 • tender späd
 • mild bräcklig
 • heavenly gudomlig
 • lounder högre
 • servant tjänare
 • feast högtid
 • crisp hård
 • even jämt
 • cruel grym
 • in sight inom synhåll
 • gather samla
 • fuel bränsle
 • remind påminna
 • manger krubba
 • crib (här) vagga
 • choice val
 • gig spelning
 • underneath under
 • celebrate fira

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-6-carols-at-christmas-niva-1.9497652.html

Dela