Agony aunt

Övningen är skapad 2015-10-20 av thelunafan. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • agony column frågespalt
 • agony aunt frågespaltsredaktör
 • mean jobbig
 • teens tonår
 • advice råd
 • drift apart glida isär
 • hit rock bottom hamna i bottenläge
 • recently nyligen
 • bored uttråkad
 • avoid undvika
 • ignore ignorera
 • muck around hänga ihop
 • stuck in a rut hamnat i underläge
 • join gå med i
 • unresonable orimlig
 • I am not allowed jag får inte
 • ground ge utegångsförbud
 • I am at the end of my tether jag orkar inte mer
 • sympathize with känner med, förstår
 • responsibility avsvar
 • remain förbli
 • defend försvara
 • act handla, göra
 • negotiate förhandla
 • mature mogen
 • trust lita på
 • meet in the middle mötas på halva vägen
 • punishment straff
 • agree on komma överrens om
 • commited angagerad
 • pleasantly surprised glatt överraskad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/agony-aunt.5225404.html

Dela