ÅG 3B s. 4-11

Övningen är skapad 2019-03-25 av carlil63. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • viehkiehtidh att hjälpa
 • olkese ut
 • aadtjegh nyss
 • åådtjeme har fått
 • ålkene ute
 • gaavnesjägan de två träffas
 • jyöne morbror
 • gåajkoe till
 • gihtjie hen frågar
 • dovne ... jïh både ... och
 • dåeriedidh att följa med
 • ånnetji männgan lite senare
 • gåetien bïjre runt huset
 • röönjedh att städa
 • tjoehpedh att klippa
 • moerh bertedh att stapla ved
 • raajterem stegen
 • veedtjedh att hämta
 • tjööngkedh att samla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ag-3b-s-4-11.8989802.html

Dela