Affärsord Lektion 1

Övningen är skapad 2018-05-10 av Athenalena. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anknytning naisen
 • kundtjänst kasutamasabisu
 • försäljningsavdelningen hanbaibu
 • prognoser yosoku
 • affärsprojekt bijinesupurojekuto
 • dagordning yoteihyou
 • kontrakt keiyaku
 • konferensantal kanfarensukoru
 • handelsmässa toredoshou
 • bokning yoyaku
 • faktura seikyuusho
 • förstaklass fasutokurasu
 • enkel (biljett) katamichi
 • tur och retur oufuku
 • försäkring hoken
 • sekreterare hisho
 • direktör kaichou
 • konto kaikei
 • omsättning uriage
 • värkställande direktör torishimariyaku
 • huvudkontor honbu
 • lisensavtal raisensukeiyaku
 • distrubitionsavtal hanbaikeiyaku
 • exklusivavtal dokusenkeiyaku
 • netto försäljning uriagesourieki
 • royalty belopp roiyaruti no wariai
 • produktionsavdelningen seisakubu
 • lager kabu
 • leverans haitatsu
 • fraktkostnad souryou
 • garanti hoshou
 • möte kaigi
 • marknadsundersökning shijouchousa
 • marknadsföringsplan maketingupuran
 • budget yosan
 • målgrupp tagettomaketto
 • kundens lojalitet kokyakuchuuseido
 • pressrelis puresuririsu
 • märke burando
 • profit rieki
 • annonskampanj koukokukyanpen
 • produktlansering hatsubaikaishi
 • sökmotor sachienjin
 • utkast till förslag kari no teiansho
 • internettillgång internettosetsuzoku
 • filformat fairufomatto
 • internetanslutning intanettoakusesu
 • intäkt sainyuu
 • räntesats kawasereto
 • internetbankärende onrainbanku

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/affarsord-lektion-1.8243818.html

Dela