Affärsjuridik, kap 6-8

Övningen är skapad 2018-04-17 av Mikaelaniilsson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Borgenär Den som lånar ut pengar
 • Gäldenär Den som lånar pengar
 • Kreditgivare Ett företag, t.ex bank, som lånar ut pengar eller krediter till en annan part
 • Kredittagare Person som ansöker om en kredit och får den beviljad
 • Borgensman Den som går i borgen
 • Urkund Originaldokumentet, t.ex. pass som kan användas som bevisning
 • Revers Ett skuldebrev, ett skriftligt erkännande av en penningskuld
 • Växel Speciell typ av skuldebrev som kan överlåtas till bank eller annan borgenär
 • Vanlig handräckning Avhysning, överlämnande av egendom, fullgörande av leverans, återtagande av egendom
 • Vanlig handräckning Avhysning, överlämnande av egendom, fullgörande av leverans, återtagande av egendom
 • Särskild handräckning T.ex. förhindrat tillträde till egendom/väg eller ta tillbaka saker efter separation/skilsmässa
 • Retentionsrätt Kvarhålla egendom tills betalning sker
 • Betalningsanmärkning En anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar
 • Konkursbo Företagets alla tillgångar (både fasta och lösa egendomar) som finns kvar vid en konkurs
 • Återvinning (vid konkurs) Konkursförvaltaren begär pengarna tillbaka från borgenär om en gäldenär har försatt sig själv på obestånd
 • Enkelborgen Borgenären måste först kräva betalt från gäldenären
 • Proprieborgen Vem som helst kan krävas på pengar, Borgenären kan kräva betalt från borgensmannen direkt, kan vara 1 eller fler borgensmän
 • Generellborgen Går i borgen som privatperson för företaget
 • Löpande skuldebrev Behöver inte innehålla namngiven borgenär, kan överlåtas till ny borgenär
 • Enkelt skuldebrev Namngiven borgenär, ej avsett att kunna överlämnas till ny borgenär (avtal krävs)
 • Skuldebrev En skriftlig handling (urkund) där någon garanterar att betala en skuld
 • Företagsinteckning Bolagets inventarier osv. sätts som säkerhet. Leder till en prioriterad fordran.
 • Pant Säkerhet i form av någon egendom som har ett värde
 • Konkurs Är ett sätt att tvinga en gäldenär att om möjligt betala en fordran
 • Insufficient Tillfällig brist på likviditet
 • På obestånd Saknar möjlighet att betala, ej tillfälligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/affarsjuridik-kap-6-8.8198276.html

Dela