Adverb

Övningen är skapad 2014-01-07 av teresaporfavor. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • totalmente totalt
  • absolutamente absolut
  • rápidamente snabbt
  • normalmente vanligtvis
  • últimamente på sista tiden
  • lentamente långsamt
  • francamente uppriktigt
  • posiblemente möjligtvis
  • sinceramente ärligt talat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adverb.3343821.html

Dela