Adverb - Tid

Övningen är skapad 2018-05-15 av MaxBringemo. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hoje idag
 • ontem igår
 • amanhã imorgon
 • cedo tidigt
 • tarde sent
 • agora just nu
 • nu, redan
 • já não inte längre
 • então sen,
 • logo direkt, direkt efter, kort efter
 • sempre (efter verb) alltid, hela tiden, konstant
 • nunca aldrig någonsin
 • ainda fortfarande
 • antes innan, före
 • dantes tiderna innan
 • antigamente gamla tider
 • primeiro first, först av allt
 • enfim ändå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adverb-tid.8248662.html

Dela