Adverb - Kvantitet

Övningen är skapad 2018-05-15 av MaxBringemo. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • muito mycket, gärna
  • pouco lite
  • mais mer, plus
  • menos mindre, minus
  • tanto så mycket, för mycket
  • tão (de) lika mycket (som)
  • quanto (de) hur mycket (kostar)
  • quase (de) nästan (som)
  • bastante mycket, för mycket, mycket nog
  • demsiado (de) för mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adverb-kvantitet.8248675.html

Dela