Adverb - Humör

Övningen är skapad 2018-05-15 av MaxBringemo. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bem bra
 • mal dåligt
 • melhor bättre
 • pior värre
 • assim såhär
 • depressa snabbt
 • como som, hur
 • sobretudo framförallt
 • principalmente huvudsakligen
 • facilmente lätt
 • rapidamente snabbt
 • efetivamente faktiskt, egentligen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adverb-humor.8248671.html

Dela