Adverb - Fraser

Övningen är skapad 2018-05-15 av MaxBringemo. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ás escuras i mörkret
 • ás direitas bra, utmärkt
 • ás vezes ibland
 • ao acaso slumpmässigt
 • em breve snart, strax
 • em vão förgäves
 • á toa galen
 • por acaso av slumpen
 • de baixo under
 • de lado brevid
 • a sós ensam
 • com efeito effektivt
 • de novo igen, en gång till
 • em resumo slutligen
 • de vez em quando ibland
 • a cada pass ofta
 • á vontade bekväm med
 • com carteza säkerligen
 • por alto ungefär
 • como deve ser korrekt
 • de facto faktiskt
 • actualmente nu för tiden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adverb-fraser.8248690.html

Dela

Annonser