Adventures - Over Niagara fall

Övningen är skapad 2013-02-07 av AgnetaS. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • antagligen probably
 • farlig dangerous
 • besegra beat
 • ha tur be lucky
 • betala pay
 • åtminstone at least
 • resa trip
 • berömmelse fame
 • rikedom fortune
 • födelsedag birthday
 • senare later on
 • upptäcka discover
 • skicka send
 • oskadd unharmed
 • modig brave
 • fortsätta carry on
 • slå hit
 • klippa rock
 • förlora lose
 • ta take
 • strand shore
 • dra drag
 • svag weak
 • överleva survive
 • fattig poor
 • fortfarande still
 • råd advice
 • åskådare spectator
 • ge give

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adventures-over-niagara-fall.2637627.html

Dela