adjektive+andere wörter L.12

Övningen är skapad 2010-05-04 av loaa. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • langsam långsam
 • leise tyst
 • still stilla, lugn
 • vorsichtig försiktig
 • an , i, mot
 • etwas något
 • hinter bakom
 • jetzt nu
 • manchmal ibland
 • neben bredvid
 • plötzlich plötsligt
 • seit sedan
 • uberall överallt
 • ungefähr ungefär
 • unter under
 • wohin vart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektiveandere-worter-l-12.421239.html

Dela