abrsm music theory grade 4 vocabulary

Övningen är skapad 2019-03-06 av hakamabo. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affettuoso tenderly
 • affrettando hurrying
 • amabile pleasant
 • appasionato with passion
 • calando getting softer, dying away
 • cantando singing
 • come as
 • facile easy
 • fuoco fire
 • giusto proper, exact
 • l'istesso the same
 • morendo dying away
 • niente nothing
 • nobilmente nobly
 • perdendosi dying away 2
 • possibile possible
 • quasi as if, resembling
 • sonoro resonant, with rich tone
 • sopra above
 • sotto below
 • veloce swift
 • voce voice
 • a to, at
 • anime animated, lively
 • assez enough, sufficiently
 • avec with
 • cedez yield, relax the speed
 • douce sweet
 • en dehors prominent
 • et and
 • legerement light
 • lent slow
 • mais but
 • moins less
 • modere at a moderate speed
 • non not
 • peu little
 • plus more
 • presser hurry
 • ralentir slow down
 • retenu held back
 • sans without
 • tres very
 • un one
 • vif lively
 • vite quick

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/abrsm-music-theory-grade-4-vocabulary.8940016.html

Dela