abrsm music theory grade 3 vocabulary

Övningen är skapad 2019-03-06 av hakamabo. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • adagietto rather slow
 • ad libitum at choice
 • agitato agitated
 • alla breve with a minim beat, implying faster tempo
 • amore love
 • anima soul, spirit
 • animato animated, lively
 • ben well
 • brio vigour
 • comodo convenient
 • deciso with determination
 • delicato delicate
 • energico energetic
 • forza force
 • largamente broadly
 • leggerio light, nimble
 • marcato emphatic, accented
 • marziale in military style
 • mesto sad
 • pesante heavy
 • prima first
 • risoluto bold, strong
 • ritmico rhytmically
 • rubato with some freedom of time
 • scherzando playful, joking
 • seconda second
 • semplice simple, plain
 • sempre always
 • stringendo gradually getting faster
 • subito suddenly
 • tanto so much
 • tranquillo calm
 • triste sad
 • volta time

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/abrsm-music-theory-grade-3-vocabulary.8940017.html

Dela