abrsm music theory grade 1 vocabulary

Övningen är skapad 2019-03-06 av hakamabo. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accelerando gradually getting quicker
 • adagio slow
 • allegretto fairly quick
 • allegro quick
 • andante at a medium speed
 • cantabile in a singing style
 • crescendo gradually getting louder
 • da capo repeat from the beginning
 • dal segno repeat from the sign
 • decrescendo gradually getting quieter
 • diminuendo gradually getting quieter
 • fine the end
 • forte loud
 • fortissimo very loud
 • legato smoothly
 • lento slow
 • mezzo half
 • mezzo forte moderately loud
 • mezzo piano moderately quiet
 • moderato moderately
 • piano quiet
 • pianoissimo very quiet
 • poco little
 • rallentando gradually getting slower
 • ritardando gradually getting slower 2
 • ritenuto held back
 • staccato detached
 • tempo speed, time

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/abrsm-music-theory-grade-1-vocabulary.8940019.html

Dela