Åarjelsaemien: Mubpie kapihtele, baakoeh 1.1

Övningen är skapad 2018-09-07 av nellyannakarolina. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • buaregh god dag (formellt)
 • mov min, mitt
 • nomme namn
 • guktie hur
 • dov ditt, ditt
 • datne du
 • gie vem
 • dihte han, hon, den, det (hen)
 • åabpa syster
 • Guktie dov nomme? Vad heter du? (Hur är ditt namn?)
 • Mov nomme... Mitt namn är...
 • Gie dihte? Vem är det? (Vem det?)
 • Dihte Aanna. Det är Anna. (Det Anna)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/aarjelsaemien-mubpie-kapihtele-baakoeh-1-1.8379978.html

Dela