A nicht allé können tiere haben

Övningen är skapad 2019-05-15 av Madeleinewetter1. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • süb söt
 • erst bara, först
 • für bär:för
 • keine inga
 • echt verkligen
 • schade synd
 • du kannst du kan
 • überhaupt överhuvudtaget
 • ich glaube jag tror
 • nicht inte
 • wir haben ... versucht vi har försökt
 • ich hätte so gern skulle gärna vilja ha
 • aber men
 • zum Beispiel till exempel
 • gegen mot
 • doch ju
 • sein vara
 • oder eller
 • ich soll jag ska
 • mit denen med dem
 • du weißt du vet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-nicht-alle-konnen-tiere-haben.9080972.html

Dela