À l'office de tourisme

Övningen är skapad 2017-01-30 av marben0909. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ursäkta oss excusez-nous
 • upplysningar des renseignements
 • veta savoir
 • vi behöver on a besoin de
 • hitta trouver
 • ikväll ce soir
 • vuxna adultes
 • här ici
 • till vilket pris? à quel prix?
 • inte mer än pas plus de
 • möjligt possible
 • dyr cher
 • ett ögonblick un moment
 • senare plus tard
 • fortfarande encore
 • ett rum une chambre
 • korridoren le couloir
 • kosta coûter
 • ingår est compris
 • perfekt parfait
 • måste ni il faut
 • vid vägkorsningen au carrefour
 • när quand
 • ni ser vous voyez
 • sedan ensuite
 • ända till jusqu'au
 • ungefär environ
 • ligga se trouver
 • ha en bra dag bonne journée
 • naturligtvis bien sûr
 • ni vill vous voulez
 • hjälpa oss nous aider
 • ringa dem leur téléphoner
 • kontrollera vérifier
 • plats de la place
 • personer personnes
 • alors
 • värdshuset l'auberge
 • riksväg la route nationale
 • meter mètres
 • slutet bout
 • i à
 • skogen la forêt
 • därborta là-bas
 • kan jag je peux
 • kartan la carte
 • trevlig resa bonne route
 • i turistbyrån à l'office de tourisme

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-loffice-de-tourisme.7044337.html

Dela

Annonser