9.4 การเจ็บป่วยอย่างฉับพลันในช่องท้อง

Övningen är skapad 2016-05-30 av Duan. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • smärta อาการปวด
 • outhärdlig smärta ความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้, ความเจ็บปวดที่สุดจะทน
 • magsår แผลในกระเพาะอาหาร
 • brustet magsår แผลในกระเพาะอาหาร แบบกระเพาะทะลุ
 • illaluktande กลิ่นเหม็น
 • tarmvred, ileus การอุดตันของลำไส้, อาการลำไส้อุดตัน
 • inspektion การตรวจสอบ
 • auskultation การฟัง
 • perkussion การเคาะ
 • palpation การคลำ
 • blodprov การตรวจเลือด, ตัวอย่างเลือด
 • röngenundersökning การตรวจเอ็กซ์เรย์
 • ultraljudsundersökning การตรวจอัลตร้าซาวด์
 • datortomografi ซีทีสแกน/การตรวจเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • EKG การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • smärtlindring การบรรเทาอาการปวด

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9-4.6246452.html

Dela