9.1 ระบบย่อยาหาร matspjälkning

Övningen är skapad 2016-05-30 av Duan. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ämnesomsättning การเผาผลาญอาหาร/กระบวนการสัปดาปของร่างกาย/ เมตาบอลิซืม
 • metabolism การเผาผลาญอาหาร/กระบวนการสัปดาปของร่างกาย/ เมตาบอลิซืม
 • matspjälkningen การย่อยอาหาร
 • mag-tarmkanalen ทางเดินอาหาร
 • matspjälkningsorganen อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
 • munhålan ช่องปาก
 • halsmandlarna, tonsillerna ต่อมทอลซิล
 • gombågarna เพดานปาก
 • tungan ลิ้น
 • smaklökar ต่อมรับรส
 • saliv น้ำลาย
 • matsmältningen การย่อยอาหาร
 • mjölktänderna ฟันน้ำนม
 • krona ตัวฟัน
 • rot รากฟัน
 • käkbenet กระดูกขากรรไกร
 • pulpan โพลงประสาทฟัน
 • svalget, farnyx คอหอย
 • matstrupen, espophagus หลอดอาหาร
 • magsäcken, ventrikeln กระเพาะอาหาร
 • övre magmunnen กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารส่วนบน
 • nedre magmunnen กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารส่วนล่าง
 • levern ตับ
 • gallan น้ำดี
 • vätskeansamling การกักเก็บของเหลว
 • gallblåsan ถุงน้ำดี
 • bukspottkörteln, pankreas ตับอ่อน
 • insulin อินซูลิน
 • emalj สารเคลือบฟัน
 • tandköttet เหงือก
 • finfördela ฉีกบด(อาหาร)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9-1--matspjalkning.6246423.html

Dela