5. oregelbundna verb

Övningen är skapad 2018-03-19 av mironotango. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • かんどうする att bli berörd
 • そうだんする att rådfråga
 • プロポーズする att fria
 • かんこうする att göra sevärdigheter
 • そつぎょうする att ta examen
 • よやくする att reservera
 • あされねぼうする att försova sig
 • あんないする att visa runt
 • せつめいする att förklara
 • むかえにくる att komma och hämta
 • おいのりする att be
 • けしょうする att sminka
 • しゅうしょくする att få ett heltidsjobb
 • りこんする att skilja sig
 • ちゅうもんする att beställa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/5-oregelbundna-verb.8142041.html

Dela