4C Tim Allein zu Hause

Övningen är skapad 2015-11-12 av markuse. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • normalerweise i vanliga fall
 • trinken, er trinkt, er hat getrunken dricka, han drack, han har druckit
 • essen, er isst, er hat gegessen äta, han åt, han har ätit
 • lesen, er liest, er hat gelesen läsa, han läste, han har läst
 • schliesslich till sist/slutligen
 • kennen lernen lära känna
 • mitten (auf) Mitt (på)
 • die Angst rädslan
 • die Ängste rädslorna
 • Angst haben vara rädd (för)
 • die Spinne Spindeln
 • die Spinnen spindlarna
 • rückwärts baklänges
 • bis tills
 • lesen, er liest, er hat gelesen läsa, läste, har läst
 • schreien, er schreit, er hat geschrien skrika
 • verlassen, er verlässt, er hat verlassen lämna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4c-tim-allein-zu-hause.5345808.html

Dela