4

Övningen är skapad 2020-07-24 av Jopa97. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Emedan därför att
 • Harlekin teaterfigur
 • Rank ostadig
 • Förlika sig med finna sig i
 • Stinn proppfull
 • Åliggande skyldighet
 • Klinga av minska i styrka
 • In blanco ej ifylld
 • Lumpet Gement och uselt
 • Förstockad opåverkbar
 • Polemik starkt meningsutbyte
 • Bibliografi litteraturförteckning
 • Allitteration begynnelserim
 • Förhala fördröja
 • Tilja golvplanka
 • Försaka avstå från
 • Infantil barnslig
 • Fluktuera variera
 • Sitar vatteninstrument
 • Receptiv mottaglig
 • vitterhet skönlitteratur
 • orationer högtidstal
 • dekreterade stadga
 • kanik medlem av medeltida domkapitel
 • genmäle svar
 • melankolisk tungsint
 • polemiker pennfäktare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4.9823290.html

Dela