4 - 4:e Stycket, Siffror - Utan Ljudspråk

Övningen är skapad 2017-10-09 av 22Dav. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ett jeden
  • två dwa
  • tre trzy
  • fyra cztery
  • fem piec'
  • sex szes'c'
  • sju siedem
  • åtta osiem
  • nio dziewiec'
  • tio dziesiec'

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-4-e-stycket-siffror-utan-ljudsprak.7661874.html

Dela